Sequence
>Dca29256.1
MSSFKRGLLPFRYLGVPISSKIITSKDCYVLCEKIWARIRGWGARRLSYAGRLTLEGCEE
YHRAPLVYWDKVCVEKRYGGLGVIHCQRWNVASIGKYVWWLASKKDHLWVKWVNHIFLKG
VDWMVYEPTPSSSLAWRQVCKIREVMSPGYTRGRWCSANGEYTISDGYAWLSGKQSAVNW
AFGVWNRFNITKWSFIAWLARLQRLLTMDRVAKWGLSIDDGCFLCGLQKETTHLFFECIY
SSQCVKVVGSWLHLQLAGDQWKVIHQRRSLSKFQRDVCSATMNGLIYSIWLQQNKCRLAK
LVAGLRGVQK