Sequence
>Dca10090.1
MSNTKITTHISAALLSLLCLLVLSSVVATNAASSSFVVGFHGLTVAETRYIQRRQLLYYK
DEFGDRGERVVVPPGLVFANPRLRDAYIALQAWKQAILSDPYNFTANWVGSDVCRYNGVF
CARAPYNASVFTVAGIDLNHADIAGYLPEELGLLRDIALFHVNSNRFCGTVPHSFRNFRY
LFELDLSNNRFAGPFPNVVLDIPRLKFLDLRFNEFEGGVPSRLFDKPLDAIFINHNRFQF
ELPKNLGNSPVSVIVLANNNFHGCVPESLVNMLNLNEILLMNNLFQSCLPQRMGMLQNLT
VFDVSFNKLAGPLPESIGQISTLEQLDVAHNMFSGTVPASICKLPNLQNFTYSYNFFSSE
SPVCLRRSKAFDDRRNCIPRRPFQRSASQCRAFLSKPVDCSSFGCSSSSSPTTPPSPVYV
PPTTPPSPFYVPASPPPSPVFPPPIYSPPSPPPPVYSPPPPPPSPPPPSPPPPSPPPPVY
SPPPPPPSPPPPVYSPPPPPPSPPPPVYSPPPPPPSPPPPVYSPPPPPPPPPPPPSPPPP
VYSPPPPPPPPPPPPPPNSPPPPPPYIYSPPPPPPYVYSSPPPPPPSPPCFEHAPPPPTP
VYLPPPSPSPPYLYSSPPPPPPVYYSPPPTHHSPPHIHHSPPPTPIYEGPLPPIIGLPYS
SPPPPPFY