Sequence
>Dca11463.1
MTTVTVTYDLNDSLHFPPLSKRYAKQHHKKLGRRRGHDNDIETSRNRIDDLNDTLVELIF
VRVSPWKYLIRSKSVSKRWNSIISNPDFIRTLTQENHPFTLLLRRPRIDLYGQGKCVLSE
HPHVQNHKLNLDFFPANFYWHHETGIIDIVAHNNDVLVSWRTLNSQDNVECCIANPLTKQ
YVVVSLKPPVIYFGGHYWILSVGILTVGVAGFVEGVSSVTATMNPHDVKRGFRIVQVINV
NHTILVLHIYSSETGQCTTYSFDINVFDSCFRVSRSFNEAKTLNNKIHWFVPPKILVINP
FDVDNEPPHTLNLPKEIDYNDSVLDVCQNQLRIALLQKKQADEDYQRIKVWEIEHYDSCY
DAKLRSKSVSKRWNSIISNPDFIRSLTQENHPFTLLLRRPPDYFNNGEGKYVLSEHPHVQ
NHKLKLDFIPANFDWRRETRIINIVAHNNDVLVSWRTLNSQDDVEYCIANPLTKQCVVVP
LKPPVINFDGYYWILAVGIVGFVEGVSSFTAINPHDMKRGFRIVQVIDVNHTILVLHIYS
SETGQWTTYSFDINVFDYYSRVWSFNEAKTLNNKIHWFRPPKILVIDPFDIDYVPPHTLN
LPNEIDYYDSVLDVCQNRLRIALLQKKQADEDYQRIKVWEIEHYDSCYDTKLSRFVEIVA
QNDDLLVACHVSNNYQDTEYCIVNPFTQQYVVVPVHMSSPLYYGGHHRVGIAGVVDGVST
VVTATNNNRGFRIVRIIKELPTLVVQIYSSKTGQWTTYSFDNYCDIHIFSREFQQAAVTL
NNNVHWLMPSKILVINPFDIDIVPPHTLDHPIRSGDYNSMLNVCQNRLRIAHLQKEKQRY
DYHSSRIEVWEVEDNNDNDNDNLDRNYNYSAKWRLVINLPLNRSIFERELSPLQRLVPRR
KYYWIEEGDQVICCHPNDPHIVYFIYEETLYSYDVLKQRCKVVSYCTSDWTERFVLVHPL
IVP