Sequence
>Dca12760.1
MDNHTWDLVLRSTDVNVIRCLWLYRHKFNSDGSLHRYKARLVVNGKSQQVGVDCDETFSP
VVKPATIRTILSLAVSRSWPIHQLDVKNAFLHGDLAETGFRSRVCDSSLFIYHSGRDTAY
LLLYVDDIVLTTSSTALLQCILASLSQEFAMTDLGALNQFLGITVMRDGSGLFLSQKKYA
EDILGRATMSASGALQYLTITRPDIAYAVQQICLFMHAPHEPHLHFLKRVLRYVKGTLEY
GLHLYRSTSFYLTAYSDADWAGCPDSRRSTLGYCVVLGNNLVSWSSKRQATVSRSSAKAE
YRVVANAIAKTSWLRYLLTELHVPISRVTLVYCDNISAVYLTGNPAQHQRTKHIKVDIHF
VREKVQLGTVRVLRVPLC