Sequence
>Dca12915.1
MLIRAFLDRYWDTTTTFHMPGFEAGITLSEYAVMTGLPFGDRDMSFDLAPSVVDEIVTAA
IGGGLEVICEGAPPYTFKTSYILEYFEGKTEYGPSEWSDEQNARLWLWWFVSAVYFGDKG
ERASTSVLMHLLDWDAIGTFDWVTPSLGLCIRFCMDAVRPRVMDGGSRLSLVAPGFLMEA
GWPAPVVPKDPPRVLFERGVSAQDRVALYGERESVSLLCPGADYGQFAESRLACGPIEFD
PEMAEQPSDFPTTVEYDESGVRRTFVLPTYLPVTTDAGMDSWTGRVKKVCTLSLYMCLDY
WDPSLHVFRFPGGEVCPLREEFSAIAGWSKRTTPVVVRSELCYYTMLRNFLGMTNAHAAG
LFEGGKVNMLLLCQRYMNKVDTSISDRSRRRALAFCLVHRYAFAGSMPDGVFGNARYARV
VEEMERGYDPSALILAETILGLDDRCANRLSSYRGCARILNVWLMERLSVYKALPLGSVF
KAAGTTSRKMEWADPRERSLNYYRWFVKESTIRWHVSWWGITAVTAPSVANASRGLMLCG
FERGVWIHPLRLRRQIGLAQTIPEQDTQVGGVVVLNNQVIDAWIRGWSDRVTWAVPEHIE
SSRVTDFYTRWYRSNDPKERENQRRREKNGPRPSLAYEAVRERRDYGDLFSAGASTSRPA
RERLGPKVTVKDRLGSKIEEPPVEQDEDPIEPPGFERSIPVLRSKVVADRSLEDEEVNPK
RQKMI