Sequence
>Dca1577.1
MPGFEAGITLSEYAVMTGLPFGDRDMSFGFAPSIVDEVVVAAIGGGLEVEYEGKPPYTFK
TSYILEYFEGKTERGPSDWSDEQNARMWLWWFVSAVYFGDKGERAATSVLMHLLNWNAIG
TFDWVTPSLGLCIRFCMDAVRPRVMEGGSRLSLVSPGFLMEPFGRNVPVEEDDLALQLVE
ELEAEMDVEGEAEEAAPGASSSRPRKSRVNRAFAKGWDGHDLLLAPERHLTPRAQAWVLR
SAFGPLVGHWREITGKKQTANLMLIRAFLDRYWDTTTTFHMPGFEAGITLSEYAVMTGLP
FGDRDMSFGFAPSIVDEVVVAAIGGGLEVEYEGKPPYIFKTSYILEYFEGKTERGPSDWS
DEQNARMWLWWFVSAVYFGDKGERAATSVLMHLLDWNAIGTFDWVTPSLGLCIRFCMDAV
RPRVMEGGSRLSLVSPGFLMESWILSHFPFLLHAHATRIVREYPAVRTWGTCNRAAFNWS
YDEVRVRLNLMEFNQFEPFPWGQYADIPEGIGARFAVRDTQRLYLATPYGPVWYLGERLV
YQAGWPAPVVPRDPPKVLFERGVSAQDRVTLYGEGESVSLLCPGEDYGQFAQSRLACGPI
EKFDPEMADQPGDFPTTVEWDDSGVRRTFALPTYLPVTTDAGMDSWTGKVKKVAKEVHKK
LWRTANRWRMAWAEQAAQLCQSRAETAQIRREFDEYRRRHPE