Sequence
>Dca197.1
MHSFPRTFLHLNIHQTMTLYRLSLTLILVLVLALVPWARSQVCHRFCGDIQLRYPFGSGP
GCGDPRFTKYVTCNGMVLTFTTHSGVYTVMNIDYENEVLYVSDTSMSTCYCSQPSKGFSL
DCDAPFTFHDSTVFALLGCSLDSSPMYKGALRGNTSVVVPQCDNAGTNMCSALYACQPIR
QLNVPISTCCVYAPVDLGPAFEMDLQKLQCKAYTAVYSFNGQEMNPEAWKFGVALKYKFN
VENDYPICCSNCEKSNGVCAYTGPYDNFVCKCPGGLTASTVCDIPFYYWSSGLMLVPLST
EERSLSVLAGSWLRIYAVMFLLAISF