Sequence
>Dca200.1
MTLYRLSLTLILVLVLALVPWARSQVCHRFCGDIQLRYPFGSGPGCGDPRFTKYVTCNGM
VLTFTTHTGVYTVMNIDYENEVLYVSDTSMSTCYCSQPSKGFSLDCDAPFTFHDSTVFAL
LGCSLDSSPMYKGALRGNTSGVVPQCDNAGTNMCSALYACQPIRQLNVPISTCCMYAPVD
LGPAFEMDLQKLQCKAYTAVYSFDGQKMNPEAWKFGVALKYKFNVENDYPIYCSNCEKSN
GVCAYTGPYDNFVCKCPGGLTGSTVCDIPFYYWSSGLTLVPLSIEERSLSVLAGSWLRIY
AVMFLLAISF