Sequence
>Dca20699.1
MDAVRPRKMDQGSRIPLVSPGLLMEYWIYSHFPFFLPEEAVAMVKKYPAVWTWGTCSRIR
YDWTYDFVRVQLNQLRSGQFRTRPWEQYVSVPEGLWARFRERDAQRLYLGPTFGTWASQR
RLHLEGESESLLLRELDYVQFAWGRLASGPIEVPDADFAFQPPDFPTTVEWDNAGTRETF
HVPTYLPVITDAGMDSWGDKVKK