Sequence
>Dca23819.1
MLREKPRAPSQERIFTSSGIIVAWSEVCKEKKYGGLGVVDAGLWNIAAIGKLVWWIANKA
DHLWVKWVHHIYIKQADWYGYSPTAESSWSWRKVCSVKEKLKAYISQDQWHDRPFEYSVQ
KGYKLMKGESVKPSWAKKIWSRYVLPRHAFITWLGILGRLYTNSRMMRLGISTSPECSIC
GTANETWDHLVNDCVFGKRCAQSLQLWLGLRFHFASVWYGDCWGRRWTVLQRLVVLASSC
ALTYLIWETRNIAKMESQVRRPWVMMKFLKGIIVDRIKVIGKDLNRRDMEWIASLA