Sequence
>Dca240.1
MDAVRPRVMDRGSRLSLVSPGFLMESWVLSHFPFLLPPHALTIVREYPAFVPFPWGQYAG
IPEGIGARFAVRETQRLYLATPYGPVWYLGERLAFQAGWPTPVVPRDPPRVLFERGVSAQ
DRVALYGEGESVSLLCPGEDYSHFAESRLACGPIEEFDPEMAEQPGDFPTTVEYDESGVR
RTFTLPTYLPVTTDAGMDSWTGRVKKVAKEAHKKLWRIANRWRMAWAEQAAQLCQSRAET
AQIRREFDEYRRRHPE