Sequence
>Dca28638.1
MHVSNKKAKVGDKDQTYLWHCRMGHINEKRVKKLIDNGTIAPFDYETFGTCESCLIGKMS
RISFKGVGMRAADLLGLIHTDVCGPMSINARDGYRYFITFTDDLSRYGHVYLMKHKSESF
DKFKEFQNKVENQLDRKIKALRSDRGGEYLSTEFDRHLKDRGIVLQLTPPGTPQLNGVSE
RRNRTLLDMVRSMMSHTVVPDSLWGYALLSAALILNRSPTKAVDKTPYELWKGTVPNLSF
IRVWGCEAYVKWRHEDKLGPRSVKTYFIGYPKGMFGHYFYSPTEHRVFVAASATFLEKEF
LEDKRDRYIGIVEENGRDDVLLLESNEPVTYKGAMTCSDSKLWQEAMQSEMDSMYENNVW
DLVDLPDKARPLQCKWLYKIKRSVEGQPDIYKARLVAKSFTQVQGLHYDEIFAPVVMLRS
IRILLAIAAFHNYEIWQMDVKTAFLNGYLEEKLYMVQPEGYIDPENPKKVCKLKRSIYGL
MQVFQVQGLHYDEILAPVVMLRSIRILLAIAAFHDYEIWQMDVKTAFLNGYLEEELYKVQ
PEGYIDPKNPKKVCKLKRSIYGLKQALRSWNHRFDQVIKENGFTRSVEEPCLYIKSSGSK
IVFLILYVDDILLIGNDIPLLTSVKVWLQNHF