Sequence
>Dca29668.1
MDAVRPRVMDRGSRLSLVSPGFLMESWILSHFPFLLPPHAVRIVREYPAVRTWGTCNRAA
FNWSYDDVRDRLNRMRFDEFMPFPWGQYRDIPEGIGARFTVRETQRLYLATPYGPVWYLG
ERLVYQAGWPAPVVPRDPPRVLFERGVSAQDRVALYGEGESVSLLCPGEDYGQFAQSRLA
CGPIEEFDSEMAEQPGDFPTTVEYDESGVRRTFTLPSYLPVTTDAGMDSWTGRVKKVAKE
AHKKLWRIANRWRMAWAEQAAQLCQSRAETAQIRREFDEYRRRHPE