Sequence
>Dca31226.1
WTGMQLGRLTWVTPSLGLCIRFCMDAVRPRVMDRGSRLSLVAPGFLMESWILSHFPFLLP
PHALTIVREYPAVRTWGTCNRAAFNWSYDEVRVLLNQMQFDQFVPFPWGQYRNIPEGIGA
RFAVRETQRLYLATPYGPVWYLGERLAFQAGWPTPVVPRDPPRVLFERGVSAEDRVALYG
EGELVSLLCPGEDYSHFAESRLACGPIEEFDPEMAEQPGDFPTTVEYDESGVRRTFTLPT
YLPVTTDAGMNSWTGRVKKVCTCLVYVSEPPV