Sequence
>Dca32970.1
MDVAEEEAEEVEEAAEAMARASSSRPRKSRVNRAFAKGWDGRNLLLAPERHVSYRATMGW
QKDSMRTFSGVSSVMCVFEEKLSPRAQAWVLCSAFGLLVGHWREIAGKKQTANLMLIRAF
LDRYWDTTTTFHMPGFEAGITLSEYAVMTGLPFGDRDMSFEFAPSVVDEAVTDAIGGGLE
VICEGAPPYTFKTSYILEYFKGKTEYGPSEWSDEQNARMWLWWFVSAVYFGDKGERASTS
VLMHLLDWNAIGTFDWVTPSLGLCIRFCMDAVRPRVMDRGSRLSLVSPGFLMESWILSHF
PFLLPPHAVRIVKEYPAVRTWGTCNRAAFNWSYDEVWDRLNRMRFDEFVPFPWGQYRDIP
EGWPAPVVPKDPPRVLFERGVSAQDRVALYGEGESVSLLCPGEDYGQFAESRLACGPIEE
FDPEMAEQPGDFPTTVEYDESGVRRTFTLPSYLPVTTDAGMDSWTGRVKKVCIFVYVSEP
QFDRGMKYSDDQTCESRVFVVTPSSLAFTCNRAAFNWSYDEVRDRLNRMRFDEFVPFPWG
QYRDIPEGIGARFAVRETQRLYLATPYGLVWYLGERLVFQAGWPAPVVPKDPPRVLFERG
VSAQDRVTLYGEGESVSLLCPGEDYGQFAESRLACGPIEEFDPEMAEQPGDFPTTVEYDE
SGVRRTFTLPSYLPVTTDAGMDSWTGRVKKACLKKNEMIPEWDALMLILDCENVFAKVKC
NAGAWGTTRECRSLA