Sequence
>Dca36772.1
MRSVDVALWKEAIDSEIDSIMSNHTWEIVDLPRGCKPIGCKWVFRKKLKVDGTIDKFKAR
LVAKGFTQKSGLDYFDTYSPVTKIASIRVMFAIASMHNLFVHQMDVKTAFLNGDLDEEIY
MEQPDGFKIPGQEHKVCRLVKSLYGLKQAPKQWYEKFHNVIISLGFRACDADTCIYVRSS
GGDSIIISLYVDDLLIFGASMDAIVSTKNMLKGSFEMKDMGEVDVILGLRVERTSSGYRL
SQAHYVEKILKKFGYFDVEPARTPFDPSMHLKKNLSDSVDQATYAKILGSVMYLMCSSRP
DIAYSVGRLSRYTHNPGHDHWNALVRLLKYLKGTANFGYLKGSFEMKDMGEVDVILVLRV
ERTSSGYRLSQAHYVEKILKKFGYFDVEPARTPFDPSMHLKKNLSDSVDQATYAKILGSV
MYLMCSSRPDIAYSVGRLSRYTHNPGHDHWNALIRLLKYLKGTADFGLLYSGYPPVLEGY
CDANWISESSDIHSTSGYVFTLAGGAVSWRSSKQTCIARSTMESEFIALEMAGREAEWLR
SLVADIPLWPKPVPSVPLHCDSQAAIHVAKNKAYNGHEHYSRGAPVAWADVCKEKRYGGL
GVVDAELWNVAAIGKLVWWITQKADHLWVKWVHHIYIKQTSWFEYAPTIESSWSWRKICS
VKEKMKSFISWSDWQRSDFEYTVKKGYKLLKGESAQPVWSKHIWCRHLVDWKMGEEMDPN
AEAGGDGMLLCAGISNLGLA