Sequence
>Dca39600.1
MKASSPNSNSYGRINEEATEADLKRQKEIDEWLPITSARNAKWWYSAFHNVTAMVGAGVL
GLPFAMSQLGWGPGVAILVLSWVITLYTLWQMVEMHEMVPGKRFDRYHELGQHAFGEKLG
LWIVVPQQLIVEVGVDIVYMVTGGKSLKKFHDLICAQKECKNDNIKTTYFIMIFASVHFV
LSHLPNFNSIAGVSLAAAVMSLSYSTIAWTSSLHKGVQPDVSYELLGPSHGAKVLDFFNA
LGTVAFAYAGHNVVLEIQATIPSTPEKPSKGPMWKGVVVAYIVVAICYFPVSLIGYWIFG
NHVSDDVLISLEKPIWLIAMANLFVVIHVIGSYQIYAMPVFDMLETMLVKKLNFKPTRTL
RFVTRNVYVAFTMFIAITFPFFGGLLGFFGGFAFAPTTYFLPCIMWLSIYKPKRFGISWT
INWICIVLGVLIMVLSPIGALRQIVLSAKSYSFYS