Sequence
>Dca4180.1
MGIRSDSTTSAQSGTSGTKDNIAQVSVARQDANYSPAKYYSYHYPGDLSFSQFNDERRDH
QTMGARADQGSVAYYTTGNSPYYTSTKYAQTPSLDQNSHRNTSNGSRADQGSVAYYTTGN
SPYYTSTKYAQTPSLDQNSHGNTSNGSNTTNGATVKSSSSPSLTKRTNGIKPSQLYDFLD
TKTSSVSSNSRQTVASSNFSQPKLNKLTTQARSYHQTEGYFRRTSGNCQHSSYQRHDLYG
NHCDMSYRSNVRTWNDNDRPRPSKITDFESSSELKCGPRVHTEKLLDSSEKAPLTLGINK
DRYNLADFETDYEAAKFYVIKSYSEDDVHKSIMYNVWSSTVHGNKKLDAAFHDTESIANE
TGKKCPMYLFFSVNGSGQFVGVAEMVGKIDYNKTMDFWQMDKWTGFFPLKWHIVKDVPNA
QLRHIILENNDNRPVTYTRDTQEIRLKQGLEMLKIFKSYSSKTSLLDDLDFYESRAKALE
KRQSSNSGSHNHTDIFANKDLPKQMHGKRGEANSVSAIVNLTNNLSLNNRAR