Sequence
>Dca4318.1
MGEQHDTKDKGLMSALMGYGVGHYGHGSSYGSPYGYPPTHHQYPPHSYPPCPPHGGYSPS
GYPPPPCAYPPVSYPPHGSYPHHSGYPYPSSSHHSGYGPNMGMLAGGAAAAATLYGAHHL
SHGHHHGHHGYGHLGYGHHGKFKHGKFGKHYGMFGRGKFHKWK