Sequence
>Dca4456.1
MFVHVFQLAVAQNKLLFSCLSTVPLLTGSNYAEWIESVTFSMSMLSFSDCLKEDGPTVPK
SDEKDAVVLKAYKDWKDKDGNCLSFLRLVTAVYIKNSITETECDTTKKYLAKLKETFEPS
DKALIGKLLTELSHCKYVEKKMDMAKQITETECDTTKKYLAKLKETFEPSDKALIGKLLT
ELSHCKYDEKKMDMAKHIMHMQSLATKLFKLGLKLNAIKETWTVGELANKLVQEATRLSN
AQGHNIPHAHFVHKGEGSKGKGQSKRKDWKSNFGTCVECIKGKQTKHTKRGATRSTALLE
IIHTDICGPFDVPSFSGEKYFITFIDDYSRYCYIYLLHEKSQSVNAVELHIKEVERQLGK
KVKIIRSDRGGEFYGRYDESGQHPGPFAKLLESLGIVAQYTMPVYVANRVPSKAVSKTPF
ELWKGWKPSLRHLHIWGCPAEARIYNPQEKKLDSKTISGFFIGYAYKSKGYKFYCPKHST
RIVETGNAKFLEDGEVSGRYDEVIINEIGEETSVPISVPLISHHDVLIDDDAVDAGEQHE
DNEPQPINVTPAFPEVIEVANTPIAEVPVRRSTRPRIAEVPVRRSTRPRKPAIGDEYELY
MLQQEFDIGLDKDPVTFSQAVNGNDSDK