Sequence
>Dca49969.1
MLIRAFLDRYWDTTTTFHMPGFEAGITLSRDAVMTGLPFGDRDMSFGFAPSIVDEVVTTA
IGGGLEVEYEGKPPYIIKTSFILEYFEGKTERGPSDWSDEQNARLSLWWFVSAVYFGDKG
ERATTSVLMHLLDWGAIGTFDWVSPSLGLCIRFCMDKVRPRVMQRGSRLSLVSPGFVMEV
YPAVRTWGTCDRAAFDWSYDEVRVRLNLMEFIQYMGIPEGIGAWLALRDTQRLYLATPYG
PVWYFGERLVYQAGWPAPVVPKDPPRVLFERGVSAQDRVTLYGEGQSGSLLCPGEDYGQF
AQSRLACGPIAGKPPYIIKTSFILEYFEGKTERGPSDWSDEQNALLLLWWFVSAVYFGDK
GERATTSVLMHLLDWGAFGTFDWVSPSLGLSIRFCMDAVRPRVMQRGSRLSLVSPGFVME
SWIFSHFPFLLPPHAVTIAKVYPAVRTWGTCNRAAFDCSYDEVRVRLNLMEFNQFVPFPW
GQYTGIPEGIGAWFALRDTQRLYLATPYGPVWYLGERLVYQAGWPAPLVPKDPPRVLFDR
GVSAQDRVTLYGEGQSGSLLCPGEDYGQFAQSWLACGPIELFDPEMAEQPGDFPTTVEWD
DSGVRRTFALPTYLPVAKEVHKKLWRTANRWRMAWAEQAAQLCQSRAETAQIRRIIFAKT
KCNVVAWGTTEDCCSLV