Sequence
>Dca50879.1
MLFERFREVSQSFVKFRVGFVAFRLRTSLVSLIEGVPGPWDRVWSSHDHYRPCPLRMSHA
LSLGLGSTYDKRVRLSLINWVTPALGLLIRFLRDVVRPDQIDSGSRPSLVGPGFLMDAWC
YAHFPSLLPDKFKVTAEYLAFHAYAIADRKGIDLSYDAVRVLFNGMTVDKVKASFANLGG
TTLASLSRLRIVLPIVTGSGSTWRPRTTRTSTWTPDADERRDVYREGESDSLLWWSED