Sequence
>Dca52010.1
MVKLKRLRHSTVVSLSRELELSGVRPDLHSSEILAKCFCYLGRVDFGFSVFGKSIKAWPQ
DAVKLLDRVVIKLGFEPNHVTYGIVIKGLRCVGDNDSAVRLIRQMNSCASGCKPGLVMYS
TLIDIDRLCKDRLSDKALNLLRHEIRGCQAKPWRATVNDISAFSWGRGVTNGIRATRRPC
GRILATRRNEDVAFFKWGCVTPGVVRAWRATVNDISAFGWGRGVTEMLESNVAADNATYN
IFVDIHCKEGRIDKALAIIQIMVERGVSPNHVTYNALLHGFCLCGRMYEARKVVDLMVEN
NCAPDIVTFNSLINGYGNIFSVVNALDILHEMFQQRIAPNVRTYNTLIDGLCKSN