Sequence
>Dca52060.1
MQIFNGNVNELGDAGKGPGKSYLFSLTVCHPEIGLSGARVQWLVELDTSVGSGLGTSGLG
WKPSDQAGTVSGNRYGLGQDCQAFIATLLFDPSMSALPIIPKQNSHPQAMGAHHASTRKP
WVGIKLAPASHVSRPTYFGFEWHTFFTNFTQKYKDVTSGIRAGTLLDRVMDLEDDATSGV
TWEGEGRVHEGPPPTPRPNPNEENGGPMFEGELFGHGGTDPGRFGRVETATYMPQEWPSV
GLNDEEWDAVHQVVRNAGCYICNENHSALHCPCNYVLASPTPISEYDVQMAMNLERECNP
QGCGGWLGPSNFEIGQGSGQAHRHQEERPPWIGLNPYHPRNFPRVGPEDDCSSTASNEEV
ISATCLNIAAEYEEFSTYMPTGWQWFEWHTFFTNFTQKYKDVTSGIRAGTLLDRVMDLED
DATSGITWEEDCRVHEGHPPTPRPNPNEENGGPMFEGELFGHGGTDPGRFGRVETATYMP
QEWPSVGLNDEEWDAVHQVVRNAGCYICNENHSALDCPCNYVLASPTPISEYDVQMAMNL
ERECNPQGCGGWLGPSNFEIGQGSGQAHRHQEERPPWIGLNPYHPRNFPRVGSEDDCSST
ASNEEVISATCLNIAAEYEECRTYMPTGWQWYEDMVSKKRHPRP