Sequence
>Dca5284.1
MGWRKGPMRTFSGVSSVMYAFEKKLPEGAQAWVLRSAFGPLVEHWRAIARSKLTANLMLI
RAFLDRYWDTTTTFHMPGFEAGITLSGYAVMTGLPFGDRDMSFGFAPSIVDEVVTAAIGD
GLEVEYEGNPPYVIKTSFILEYFEGKTERGPSEWTDEQNARLWLWWFVSAVYFGDKGERA
TTSVLMHLVDWGAIGTLDWVSPSLGLCIRFCMDASWIFSHFPFLLPPHVVTIPKVYPAVR
TWGTCNRAAFDWSYDEVRDRLNRMQFDQFVPFPWGQYAGIPEGIGARFALRDTQRLYLAT
PYGPVWYLGERLVFQAGWPAPVVPKDPPKVLFERGVSTQDRMALYGEGESVSLLCPGEDY
GQFAQSRLACGPIELFDPEMAEQAGDFPTTVEYDESGVRRTFTLPTYLPVTTDAGMDSWT
GKVKKVAKEAHKKLWRIANRWRMAWAEQAAQLCQSRTETAKIRREFDEYRRRHPE