Sequence
>Dca55832.1
MKQELSKGMVVYALIAKENPKESEGPIPCEVQELLDFYGDVFPLELPHGLPPLRGIEHQI
DLIPGATLPNKAAYRIDPKATQELQHQIGELMKKGGAKLFSKIDLRQGYHQVRIKEGDEW
KTTFKTKHGLYEWLVMPFGLSNAPSTFMRLMTEVLRPYLGRFIVVYFDDILVYSPSKEAH
LRHLQVLFETLRDHKLYGKLDKCSFMQSEVQFLGFIISSRGILVDQEKMEAIKSWPIPKN
ITELRSFHGLASFYRRFIKDFSTIMAPITECMKKGEFKWSEGAEISFNKIKELLCDSPIL
TPPDFNKLFEVECDASGVGIGAVLLQEHKPIAYFSEKLNGAKLNYSTYDKEFYAIVRALA
HWSHYLKPKPFVLHSDHEALNLCKALGAVFFVAFEELC