Sequence
>Dca56044.1
TGINKEAFIDYFKSILGSTKVVSHVHHRTVLLGPTVTKEDWTCLLTIPSKEEVRDVIFSI
PDDKAPRPDGYTSKFFKDSWTVVGDEVSLAVQSFFQTGQLLKQVNATLITLVPKVPCPKV
VSEFRPIACCNIICKCISKLLCNRVGVVLPRIISPNQSAFIKGRQIVENVLICQDLVKLY
TRKSCSPRCLLKIDLRKAYDSVEWQFVEEMLIALNFPEHLIGLIMATVTSPWYSLSINGS
CFGFFQGKRGLRQGDPLSPLLFTICMEYLSRILLVVSNKVGFHHHSLCNRLKLTHLCFAD
DLLMFSKGDEGSVRLLLRGFLTFSNVSDLCQDQKLGARKLSYMGRLILVNSVLNSLHTYW
ASIFMLPVNVMNKVMAICRNYLWDGNEKYHKSPLVAWDKVCMGKEQGGLGVIHCQRWNVA
ALGKYVWWLAMKKDHLWVKWVSHIYLKGVDWMVYSPSISTSWAWRKICKAKDLLLAILSK
VPWAHCVWHRFNVPKWSFNAWLVRLNRLLTLDRISKFGVVTDGLCFFCGDEKESAAHLFF
ACKYASRCLFLMQMWLGTKLVDGVWAKLRTRRYLSRFQKNVCGAAINGLMYSLWYYRNIC
RLESHVPQPVIVTDWVKRQLTQRINTLDLGRLTSKDELWWKSL