Sequence
>Dca59663.1
MTGVLYSAVMDQPLKRIKVSEVKDRENTDRISSLPDDYLVYILSFLPTKCAVGTSILSSR
WRCLHMFTNCLSFSVPYEFPNELEVDQTRRFVMFVNRVLLLHKVSPIKKFSLHCGRYTYV
HTWISAVISKGVEQLHLSFCKQPIALPHCLFTSTKIVELKLSFMDDLQVPESIYLPNLKT
LHLCFIRFLGTYSFQKLFSACSVLQELEVDTCGWPAWDTYNHVRLSSRELKRLILYCCEQ
HFEVDAPNLVYLHYVVHDVHVGLSLKNADRLVTAILELYFTDSNNSIQLTALALVKAVYH
VEELQLLGEALEYVTCCVDDDLPTYPNMVKLHLGHCEYHTWKYVSHLLNSSTRLETLILE
EGLISYTFREKDWPLNKDLVPFSSSVKVIEAASFRGYKSELALVKYLLANAEVLQRLALY
RDRDELSTQQELHACNELLTFSRASPTCAVLLRD