Sequence
>Dca60876.1
MSNTKITTHISAALLSLLCLLVLSSVVATNAASSSFVVGFHGLTVAETRYIQRRQLLYYK
DEFGDRGERVVVPPGLVFANPRLRDAYIALQAWKQAILSDPYNFTANWVGSDVCLYNGVF
CARAPYNASVYTVAGIDLNHADIAGYLPEELGLLRDIALFHVNSNRFCGTVPRSFRNFRY
LFELDLSNNRFAGPFPNVVLDIPRLKFLDLRFNEFEGGVPSRLFDKPLDAIFINHNRFRF
ELPKNLGNSPVSVIVLANNNFHGCVPESLVNMLNLNEILLMNNLFQSCLPQRMGMLQNLT
VFDVSFNKLAGPLPESIGQISTLEQLDVAHNMFSGTVPASICKLPNLQNFTYSYNFFSSE
SPVCLRRSKAFDDRRNCIPRRPFQRSASQCRAFLSKPVDCSSFGCSSSSSPTTPPSPVYV
PPTTPPSPFYVPASPPPSPVFPPPIYSPPSPPPPVYSPPPPPPSPPPPSPPPPSPPPPVY
SPPPPPPSPPPPVYSPPPPPPSPPPPVYSPPPPPPSPPPPVYSPPPPPPPPPPPSPPPPV
YSPPPPPPPPPNSPPPPPPYIYSPPPPPPYVYSSPPPPPPSPPCFEHAPPPPTPVYLPPP
SPSPPPPYLYSSPPPPPPVYYSPPPTHHSPPHVHHSPPPTPVYEGPLPPIIGLPYSSPPP
PPFY