Sequence
>Dca6604.1
MWGVTHCLAITMEGEVMSWGRNQNGQLGLNSTEDSLIPQKIQTFQGIPVKMVAAGAEHSA
AVSEAGELYGWGWGRYGNLGLGDRNDRLVPEKVSTIEGIKMTLVACGWRHTITVTTSGNI
YTYGWSKYGQLGHGDFEDHLIPHKLEALSNTTISQISGGWRHTMAVTSDGKLYGWGWNKK
VLQICCGWRHTLAITERNNLFSWGRGTNGQLGHGSSDRNIPTIVDALSVDGPGSQKIESS
KADPSAGKISASLVGKYAVVPDENEQGTTDDSGGDASVPEADVKRLRVSSGSSY