Sequence
>Dca6915.1
FCLGGYGYGYPQYAIITGLPFGDRDMDFSLAPPIDDSAVLAAIGAGLEVPYQGKAPNSVK
TSYIMEYFEGKTQHGPEAWSDEQNARMWLWWFVSSAYFGEKGERAATSVLMYLLNWSEIR
AYDWVSPALGLCIRFCMDAVRSRKMDGRSRIPIVSPGLLLERWIYSHFPFFLPESAIAME
KKYSAVWTWGTCSRIGYDWSYDFVRVKLNELRGGQFCPRPWEQYTDVPEGLWVRFRERDS
QRLYLATPYGYVWYLGERLAAQMRYPDFVVPLDPPKVLFETRVLSQQQRQLHLEGESENL
LFRQLDYTEFAWGRLASGAIEVPDADLAFQPPVFPTTVEWDNAGTRETWHVPKYLPVITD
AGMDSWGDKVKKSPEFVLIGIKLRQSGAERVLFVEKGCEGRPQEGVADSPSLEEGLGGAG
GTAVSEPGGGGSSSGGGRRASSSSSLVASCL