Sequence
>Dca6949.1
MYSAKITHNSSSEIIALATELGFVVSSDFWEEGTPSCNGLILIADDTDKRLLVNPTTKAV
RELPVSPYALDPYVSFTMYGLGYDHVSDDYKVVTLSFYDTDNENEPDCTEMFVNVYSVRS
GTWKQGESSPYDHAVGHLTSGVFVGWCIHWLASNTSDYSSAIVRFDLTEERFYEVPVPSS
IVGDKFVFNRLVVLGGCLSICPRSLKKETDIWVMKEYGDEESWTKFSIIDDKDEETVAEK
MVMYNLDTKTFKDITIHGFDEGDIWVMKEYGVKQSWTKLSFGNEVSSYEPEFCIPGLMKT
IPQELVVNILSRLPAKSIGRCRCVSKPWRRLLSEAHFIKAHLDQTKKFMDNELLMLISKD
SNTMHSARIADRSSSEIVALATELGFVVSSEFWTENDADKRYLVNPTTKEVREFPVSPYA
LGPRGSFTIYGLGYDHVSDDYNVVTISYYESDNAYGADCLETFVNVYSVRSGTWKKVESS
LYDHSDGHVTSGVFVDGCIYWLASNALDYSSVILGFDLTEVTFHEVLPPSSLVGLNFVVD
CLVVLGGCLSICPEGTRAKETDIWMMKEYGDEKSWTKFSIVDDSKESEFRPLMFLSGGRD
VVTVKDEDTVGEKMVMFHLDSETFTDITIHGIDEFFVRGSFTETLVSPYPTHETRRD