Sequence
>Dca710.1
EGSSHVTRSRSRKSASSRTEGASSSSGLRRTRSEREADPRDLSTRRGQSRGRGQVRGRNV
PVPDPEDELAQELVDELEAEMDVAEEEAEEVEEVAPRASSSRPRRSRVNRAFAKGWDGHN
LLLAPERHVSYRATMGWQKGSMRTFSGVSSVMCVFEEKLSPRAQAWVLRSAFGPLVGHWR
EIARKKQTANLMLIRAFLDRYWDTTTTFHMPGFEAGITLSEYAVMTGLPFGDRDMSFEFA
PSVVDEVVTDAIGGGLEVICEGAPPYTFKTSYILEYFEGKTEYGPSEWSDEQNARMWLWW
FVSAVYFGDKGERASTSVLMHLLDWNAIGTFDWVTPSLGLCIRFCMDAVRPRVMDRGSRL
SLVSPGFLMESWILSHFPFLLPPHATRIVKEYPAVRTWGTCNRAAFNWSYDDVRDRLNRM
RFDEFVPFPWGQYRNIPEGIGARFAERETRRLYLATPYGSVWYLGERLVYQAGWPAPVVP
RDPPRVLFERGVSAQDRVALYGEGESVSLLCPEEDYGQFAESRLACGPIEEFDPEMAEQP
GDFPTTVEYDESGVRRTFTLPTYLPVTTDASMDSWTGRVKKVAKEAHKKLWRIANRWRMA
WAEQAAQLCHSRAETAQIRREFDEYRRRHPE