Sequence
>Dca7140.1
MVSITTANGVGNNFIDEFEQTFGDHRMKRDGEGLVSLILDQYSGAGFRSKKDYLFGRIDM
PMKLVPGDSAGTVTTLYLTSDKETGRHDEIDFEFLGNVSGQPYTLHTNIYSQGKGDREQQ
FHLWFDPTNAFHTYSIVWNTRLIMFLVDQIPIRVYRANENIGVPFPKDQPMRIQCSLWSA
EWATQGGRVRTDWSKAPFIATYGKFKIDACIAINGKSSCTNTPEVPGSWQTHDLDENGRK
WLRWVRTKYMIYDYCQDTNRFPKGVPSECKRSIF