Sequence
>Dca8271.1
MDVAEEAEEAVPRASSSRPRKSRANRAFAKGWDGHDLLLAPERHVSYRATMGWRKGPMRT
FSCVSSVMYAFEKKLPEGAQAWVLRSAFGPLVEHWRVIARPKLTVNLMLIRAFLDRYWDT
TTTFHMPGFEAGITLSGYAVMTGLPFGDRDMSFEFAPSIEDEVVTAAIGGGLEVEYEGNP
PYVIKTSFILEYFEGKTERGPSEWTDEQNARLWLWWFVSAVYFGDKGERAATSVLMHLVD
WGAIGTLDWVSPYLGLCIRFCMDAVRPRVMDRGSRLSLVSPGFVMESWVFSHFPFLLPPH
AVTISRVYPAVRTWGTCNRAAFDWSYDEVRVLLNQMQFDQFVPFPWGQYAGIPEGIGARF
ALRETQRLYLATPYGPVWYLGERLVFQAGWPAPVVPKDPPRVLFERGVSAQDRMALYREG
ESVSLLCPREDYGQFAQSRLACGPIELFDPEMAEQPGDFPTTVEYDESGVRRTFTLPTYL
PVTTDAGMDSWTGRVKKVAKEAHKKLWRIANRWRMAWAEQAAQLCQSRAETAQIR