Sequence
>Dca8825.1
MWIRYRVFVVGTGLVARKGRVLGCSKQSRGKGFRAAVFRAPWAIFWLVLVVVLGWFKLGY
RVFVVGTGLVARKGRVLGCSKQSTGKGFRAAAFRAPWAIFWLVLVVVLGWFKLGSHPHFT
CLDRDLRALVHESFTEQEFIDSWAEMVVKYNLEQNTWVKDSYAIRRKWVPVYWRDTFCAG
MSSTQRSEQTNRFLKGFGSIETGLRQFIEQYEFALKKKVEKEKTLNFIDKERPLKWDARW
LVEDVFHKVYTNKKFQEVKDEESERALIWVDVKQITDYAGQLAMHNGEAYPLFMEKMKDV
IAVLEANTGIETNDANRPGQVALKVWGKRRVQRQEPNTRATQQQPQIGDPPNKRGPSKRR
IPKIG