Sequence
>Dca9099.1
MVRSMMSHTVVPDSLWGYALLSAALILNRSPSKAVNKTPYELWKGSVPNLSFIRVWGCEA
YFKWRHEDKLGPRSVKTYFIGYPKGMFGHYFYSPTEHRVFVAASAKFLEKEFLENKTSSR
TFDLSKIPEPTTEQPMEKTVPSSSAAVTIPLEPRRSGRVLIPPDRYIGMVEDNERDDILL
LECNEPATYKGAMTCSDSKLWLEAMQSEMDSMYENHVIRGHGWVKQGVGFRPNESGFSPN
LGCLKQSTVKGPGLLLYVLSLASLGLVEVGIGHGSRLD