Sequence
>Dca1163.1
MPGFEAGITLSGYAVMTGLPFGDRDMSFGFAPSIVDEVVTTAIGGGLEVEYEGNPPCVIQ
TSFILEYFEGKTEHGPSEWSDEQNARLWLWWFVSAVYLGDKGERASTSVLMHLIEWGAIG
TLDWVSPSIGLCIRFCMDASWIFSHFPFLPPAHAVTIAREYPAVRTWGTYNRAAFDWSYD
EVRLRLNLMEFNEFVPFPWGQYAGIPEGIGTRFALRDTQRLYLATPYGPVWYLGERLVYQ
AGWPAPVVPKDPSRVLFERGISAQDRMALYGEGESASLLCLGEDYGQFTQSRLACGPIEK
FDPEMAEQPGDFPNTVEWDDSGVRRTFALPTYLPVTTDAGMDSWTGKVKKVAKEVHKKLW
RTANRWRMAWAST