Sequence
>Dca1222.1
MLTSSWSICTNSSIHKGGRVWLVWNPTDVDVNVIWVDAQCIVAEVLDRVTQQAMQVTMVY
AFNKIHERTSLWEVLVRFRNYNGPWLVCGDFNNVLKPCERLGAEVSIQEIRPFVECLCEC
GLNELATQGAFYTWSNKQSGDDRVWSKIDRVVVNDHFLQAFPIALATFLPEGLYDHCPCL
IKLKIGDIVRSPRFRYFNMWSMDPLFIDVVRNAWDTLVRGTAMYQVTAKLKALKKGLREL
NRGSFSNIEGCAEIAMKALKEIQVKIQNDPADTGLVMVEQQLRDSARVLASAKVSFLKQK
AKVDWIGLGDCNTSFFHSQIRARRNQNRVLMIRDINGVERDTQATIQEAFIEYYKTILGS
SRRVKSVHGPTIKQGPLVREELWPGLLSIPSKEEIRHVLLSIPDDKAPGPDGFTSKFFKD
SWLIVGEDVVKAVQDFFVTGKLLEQVNATNLTLIPKVSNPKSVTEFRPIACCNIIAKCIS
KVFCNKLGMVHPEIISPNQSAFIKGRQIVENILICQDLVKLYSRKACSPRCLLKIELQKA
YDSMEWQFVEEMLTALHFPTHFVHLVMVWVRSPWYSMTVNGVNFGFFKGERGLRQGDPLS
PLLFTVCMEYLSRIFMVVSNKGEFHHHPLCARMKLTHLCFADDLLMFAKGDVQSVKLLLR
GFLTFSEASGLIMNHEKSDLYCNGVQKSVLDRILKMSGFRRGELPFKYLGVPISSKKIAS
KDCFGLCERICARIRSWGARRLSYAGRLILVNAVLNSMHTYWASIFVLPVAVMNRMVTIC
RNYIWDGCEDYHRAPLISWDKICCEKAKGGLGVIDCKKWNVAAIGKLVWWLAGKKDHLWV
KWVHHVYLKGSPWMSHIPSPSSSWSWRQICKVRDLIKPGYSNGGWEAVDGEYTIHKEYSW
LLGQQPRVAWTHDVWNRFNIPKWSFNAWLVRWKRLLTLDRVSKMGIPTDGLCLLCGLGDE
SCEHLFFQCKYSSICVDMLSVWMKARFCRGGVGLLSRRNMSLFQRSVCLAAVNGVVYLIW
YQRNLCRLGEGIMLPHILISQPSGPSSSDRAKEKRIHDIVGIAPLPLDQLVEGELVEEDV
LIHDKPRAFESIEEEPGVYCNLLKLMFRRSWCFGKTRSIASSMVLIFLGKWFEGFIYRIW
RQHRSGRLANTKLVRHEVRTVPVWVQLHALPLMFCGKGIPRLAGLIWKFIKSDKATKDKT
RLGFARILVEVAFEPDILENIRFLDENGQVIIVRIEYEWKHILCSTCKRVGHVEKECRRK
LSEQKGKKKVM