Sequence
>Dca14572.1
MATLTSSSSLHHFPPRRISKARVSTIVKAFSTTCSVDGGIRTSYEGVKLSERVDADKARV
DAWISSKIAGISRARVQSSIRSGLVSVNGRVIDKVSYTVKTGDNVNCTIAKLQPLRAEAE
EIPLDIVYEDEHVLVVNKPPHMYRVQIVHPAPGNPKGTLVNAILNHCSLPNTSADNGRLP
EDEDIYEDDLDLDSQTEHIHREEPCSSSIRPGIVHRLDKGTSGLLIVAKDEYSHAHLAKQ
FKSHTINRVYLSLTSGLPTSTSGRVEIPIGRDLSNRIRMTAVTGPFHSGPARDAASRYKV
LEVLANGGAAVVEWKLETGRTHQVVHPAPGNPKGTLVNAILNHCSLPNTSADNGRLPEDE
DIYEDDLDLDSQTEHIHREEPCSSSIRPGIVHRLDKGTSGLLIVAKDEYSHAHLAKQFKS
HTINRVYLSLTSGLPTSTSGRVEIPIGRDLSNRIRMTAVTGPFHSGPARDAASRYKVLEV
LANGGAAVVEWKLETGRTHQIRAHAKYLGIPLLGDDLYGGTKDMALSLIRPKTPASCHAQ
LVDVVSSIERPCLHAMVLGFEHPCTGKYMHFSCPPPPDLAEILSKLRYIGK