Sequence
>Dca18300.1
EGSSRVTRSRSRKSASSRTEGASSSSGLRRTLSEREADPRDLSMRRGQSRGRGQVRGRNV
PVRDPEDELAQELVDELEAEMDVAEEEAEEVEEVAPRASSSRPRRSRVNRAFAKGWDGHN
LLLAPERHVSYRATMGWEKGSMRTFSGVSSVMCVFEEKLSPRAQAWVLRSAFGPLVGHWR
EIARKKQTANLMLIRAFLDRYWDTTTTFHMPGFEAGITLSEYAVMTGLPFGDRDMSFEFA
PSVVDEVVTDAIGGGLEVICEGAPPYTFKTSYILEYFEGKTEYGPSEWSDEQNARMWLWW
FVSAVYFGDKGERASTLVLMHLLDWNAIGTFDWVTPSLGLCIRFCMDAVRPRVMDRGSRL
SLVSPGFLMESWILSHFPFLLPPHAVRIVREYPAVRTWGTCNRAAFNWSYDDVRDRLNRM
RFDEFVPFPWGQYRNIPEGIGLGWPAPVVPRDPPRVLFERGVSAQDRVALYGEGESVSLL
CPEEDYGQFAESRLACGPIEEFDPEMAEQPGDFPTTVEYDESGVRRTFTLPSYLPVTTDA
GMDSWTGRVKKVCTCLVYVSEPPV