Sequence
>Dca29798.1
MPGYEVGVTPSSWAVVTGLPHGEGVLDWGRERPPIDSPRVVRLIGDGVKCGVGEEHTFQP
RTIWFADFFEGKRKKKGSTRASAEQRARLWLWWFLTATHFGDKGERASTAVLMALSDMSR
LGEFDWVTPAFGLLIRYLRDAVRPDRIDEKSDVSLVGPGLLMESWCYAHFPSLLPDTFKV
EAQYPAIHAYATADRRGIGLNYDAARVRFNGMTMDKFVRDPWRKFTGVPESIAARFGPLD
GRRLYIETQYGSYWHLGERLSAQTGRGGFIVPAPPPSVLFVETPDANERRDVYHEGESDS
LLRRDEDYVTWAQHALADAVIK