Sequence
>Dca34681.1
FVRDPWKKFTGVPPTIAARFGPLYGRRLYIETQYGSYWYLGERLSAQTGRGGFIVPAPPP
SVLFVETPDANERRDVYHEGESDSLLRPAEDYVTWAQHALADAVIERRDPDLEFQPPPFV
EDLLVVHEGCSHSIVLPPSLSVVTDAGLERWDPRVRKVFTFFFVQHEYYVV