Sequence
>Dca55049.1
MYLLDWSAIGAYDWVSPALGLCIRFCMDAMRPRKMDQGSRIPLVSPGLLMECWIYSHFPI
FLPEEAVAMEKKYPAVWTWGTCSRIGYDWTYDFVWVQLNQLRSGQYVGVPEGLWACFQER
DAQRLNLATPYGYVWYLGERLAAQTRYPDFIVPLDPPRVLFETRALSQQQRRQHLEGESE
SLLLHELDYAQFMWGRLASGPIEVPEADLAFQPPDFPTTVEWENVGTRETFHVPTYLPVI
TDAGMDSWGDKVKKVAKDVHKKLWRTAHRWRIAWAEQAAQLCQSRAEVAQLQRDFDEYRR
RHP