Sequence
>Dca7665.1
MTTVRTFLSVAAAKHWLLHQMDVHNASLHGDLTEEVYMRPPPGFQSLVLGLVCKLRKSLY
GLKQAPRCWFAKLVVSLQAYGFVQSHSDYSLFTYVKGSIRLQVLVYVDDLIIAGNDATAI
SIFKQYLHSCFHMKDLGVLKYFLGIEVARNLGGIFLCQRKYTLDIISEVGYSACKPSPTP
LEQNHRLGYDDSPLFTEPEKYRRPVGRLVYLSVTRPDLTYAVHVLSQYMHSPHWAACPAT
RRSLTSWLVFLGSSPISWKTKKQPTVSRSSAESEYRALAALTCEVKWLVGLLRCLGVEHT
TPVSVSCDSQSALHIAQKPVFHERTKHIEVDCHFVRDAITDGLIAPSYVHTTDQLADVFT
NSLGLTQFTSLLGKMGVRNLYSPS