Sequence
>Dca7766.1
MGLLIRFCRDAVRPDRIDDGSQPSLVGPGLLMEVSEVSHEQNARLWLWWFLTSTHFGDKG
ERASTAVLMALSDLSRLGDFDWVTPAMGLLIRFCRDAVRPDRIDDGSQPSLVGPGLLMES
WCYAHFPSLLPANFAVKAEYPAFHAYATANRRGIRLTYDDARVKFNEMTVDKFVPNPWAN
YADVPASITTRFTIRDTQRLYIATQYDSYWFLGERLSAQTIRSITTRFTIRDTVLFVQTP
DADVRRDVYHEGESESLLRLDEDYTLWARLALAPAVIEPRDPDLEVLICLQVAVDVHKNL
WRVANRWRVAFNDKAVALCKSQKYASELQAAVAQSQIELGRARAEEARLRAEFELQREQE
LAGYRAQIDSLRAELSRRDQAN